Due to less blog activity

ช่วงนี้ดูเหมือนบล๊อคจะอัพเดตน้อย และช้าหน่อย  เนื่องจากกำลังง่วนกับภารกิจส่วนตัวและทำวิจัยเกี่ยวกับบริการที่จะเปิดต่อไปในอนาคต

จึงกราบขออภัยท่านที่ผ่านมา หรืออาจจะติดตามอยู่ ก็ขอฝากบล๊อกและเว็บของเราไว้ในซอกใจของท่านต่อไปแบบซึมลึก รักห่างๆ อย่างห่วงๆ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เราจักเร่งพัฒนาและบรรลุกิจกันพึงในเร็ววันเพื่อทำให้บล๊อกนี้กลับมาแอ๊คทีฟ คึกคัก และเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวัน และชีวิตในทุกๆ วันของท่าน

THX 🙂

etcpool.com