ผู้ใช้ Snow Loepard ต้องอัพเกรด Adobe Flash Player

http://www.123macmini.com/news/story/1303.html