ถั่วเหลืองช่วยลดความเสียหายที่เกิดแก่ปอดของผู้สูบบุหรี่