ถึงเวลาชาขาวแจ้งเกิด

ทั้งยังพบว่าชาขาวมีฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวะที่สามารถ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหลายชนิดจึงสามารถลดอาการอักเสบและติด เชื้อในช่องปากได้ อย่างไรก็ดีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับ ระบบประสาทควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา เนื่องจากในใบชามีคาแฟอีนประมาณ 30-40 เปอร์เซนต์ของกาแฟ อีกทั้งการดื่มชามากๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดคราบเหลืองบนฟันได้

ชาขาวคงคุณค่าและความบริสุทธิ์มากขนาดนี้ คอชาทั้งหลายคงไม่พลาดกันอยู่แล้วใช่ไหม

แหล่งข้อมูล

ที่มา : ส่วนหนึ่งจากหนังสือกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน เดือนกรกฎาคม 2548 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 114-115

http://www.tistr-foodprocess.net/tea/article_tea/tea4.htm