บรรเทาหอบหืดและรักษาปอด

อ่านในหนังสือคนที่เป็นหอบหืด จะมีอาการไอ จาม เป็นไข้ ถ้าไอหนักตอนเช้ามืด ให้ดื่มน้ำหยวกกล้วยผสมน้ำกระเพราหรือน้ำฟักเขียว ผสมน้ำพระเพรา อย่างละครึ่งแก้ว หรือใส่ใบกระเพรา 15 ใบ ปั่นกับน้ำ 1 แก้ว หรือน้ำสับปะรดคั้นสด ดื่มแล้วจะช่วยให้อาการไอออกมาจากปอด จะนำเอาเซลล์เนื้อเยื่อที่ตายแล้วในลำคอและปอดออกมาด้วย

อาการหายใจลำบาก/กลืนลำบาก  ให้ดื่มน้ำสับปะรด โดยกลั้วคอและปาก ก่อนกลืนช้า ๆ หรือดื่มน้ำผสมหัวหอม หัวกระเทียมคั้นสด