ตู้เย็นต่อได้

เป็นผลงานของ Stefan Buchberger นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ University of Applied Arts ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

lego-fridge

โดย Flatshare Fridges นี้สามารถแยกออกเป็นชิ้นๆ ต่อกันได้มากสุดถึง 4 ชั้น ให้คุณเลือกแช่อาหารตามความต้องการตามความเย็นที่เหมาะกับอาหารของคุณได้สะดวกขึ้น แต่ละชิ้น สามารถเลือก หรือเปลี่ยนสี และลายได้ตามความชอบของคุณ

ตามหลักการว่า ว่า ตู้เย็นนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้พอสมควรเพราะ ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการเปิดตู้เย็นประตูใหญ่ให้สูญเสียความเย็นโดยรวมทั้งหมดไปกับการเลือกหยิบอาหารเพียงแค่ชิ้นสองชิ้น

ขณะนี้ยังไม่มีผลิตจำหน่ายสู่ตลาด

http://www.inhabitat.com/2009/07/22/flatshare-fridge-stackable-refrigerator-a-la-legos/

http://www.toxel.com/tech/2009/07/13/cool-stackable-refrigerator-concept/