มาดูกันว่าบล๊อกแต่ละเจ้ารันบนอะไรกันบ้าง

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเว็บโฮสติ้ง และ เว็บโปรแกรมให้เหมาะสม

Blog uses PHP

Blojsom uses Java

Blosxom uses MySQL and PHP

B2Evolution uses mySQL and PHP

Chyrp uses mySQL, PHP and AJAX

Drupal uses PHP


ExpressionEngine uses mySQL and PHP

Greymatter uses PERL

Joomla uses PHP and mySQL

Mambo uses Apache, MySQL and PHP

Mephisto uses Ruby

MovableType uses MySQL and Perl/PHP

Nucleus uses MySQL and

Pivot uses PHP

PyBloxsom uses Python

Pylogger uses Python

Serendipity uses PHP

SuLogo uses PHP and mySQL

TextPattern uses mySQL and PHP

Thingamablog uses Java

Typo uses Ruby

WordPress.org uses MySQL and PHP

Xoops uses PHP

http://www.jasonslater.co.uk/2007/09/21/finding-the-right-self-host-blog-platform-what-are-the-options/