18 เว็บไซต์กับการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

ส่วนแรกเป็นเว็บไซต์ที่มีบริการด้านภาษาหลายๆ ภาษารวมกัน จากเว็บผู้ให้บริการใหญ่ๆ เช่น BBC Languages

1. http://www.bbc.co.uk/languages/

2. http://www.livemocha.com/

3. http://www.babbel.com/

4. http://www.fsi-language-courses.com/default.aspx

นอกจากนี้ยังมีภาษาเฉพาะแต่ละภาษาให้เลือกเรียนรู้ได้อีกด้วย

ภาษาสเปน

5. http://www.studyspanish.com/

6. http://spanish-podcast.com/

7. http://spanish.about.com/

ภาษาจีน

8. http://www.minmm.com/minc/classes.php

9. http://www.chinese-tools.com/

10. http://english.cri.cn/08chinese/

ภาษาฝรั่งเศส

11. http://learnfrench.elanguageschool.net/

12. http://www.frenchtutorial.com/

ภาษาญี่ปุ่น

13. http://learnthekana.com/

14. http://www.learn-japanese.info/

ภาษาอิตาลี

15. http://italian.about.com/

16. http://learnitalian.elanguageschool.net/

ภาษาเยอรมัน

17. http://www.deutsch-lernen.com/

18. http://deutschkurse.dw-world.de/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/3.1

http://www.makeuseof.com/tag/18-great-sites-to-learn-a-new-language/