10 ข้อในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรื่องเสียง : จากชมรมหรี่เสียงกรุงเทพฯ

บัญญัติ ๑๐ ประการต้านภัยเสียง

ชมรมหรี่เสียงกรุงเทพ

  1. หรี่เครื่องเสียง และโทรทัศน์ ไม่ให้ดังรบกวนเพื่อนบ้าน
  2. ระวังไม่พูดโทรศัพท์เสียงดัง รบกวนความสงบของผู้อื่น
  3. แจ้งผู้จัดการ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ และสถานบันเทิงให้ลดเสียง
  4. แจ้งตำรวจท้องที่ หากมีผู้ส่งเสียงรบกวน
  5. ใช้เครื่องปั๊มน้ำคุณภาพดี  และมีวัสดุกันเสียงครอบ
  6. ตรวจสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะสม่ำเสมอ
  7. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ทุกเดือน  ติดตั้งบนฐานมั่นคงแข็งแรง
  8. เลี่ยงการออกกำลังกายที่ใช้ดนตรีและเครื่องขยายเสียงดัง และแจ้งผู้ประกอบการสถานเสริมสุขภาพให้ลดเสียง  และเปลี่ยนเป็นออกกำลังในความเงียบสงบ  เช่นโยคะ ไทชี  ชี่กง
  9. แจ้งเพื่อนบ้านล่วงหน้า หากซ่อมแซมบ้าน
  10. ส่งจดหมายถึงผู้บริหารขนส่งมวลชน ศุนย์การค้า โรงภาพยนต์ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสวนสาธารณะ ให้ควบคุมเสียงไม่ให้ดังเกินควร

ร้องทุกข์เรื่องเสียงดัง

โทร 1555 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

โทร 1650  ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน

http://www.quietbangkok.org/tenmeasure.htm