ภาพสวยจากสุริยุปราคาเต็มดวง

e01_19753053

http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_longest_solar_eclipse_of_t.html