เคเบิ้ลใต้น้ำเชื่อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่แอฟริกาตะวันออก