เคเบิ้ลใต้น้ำเชื่อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่แอฟริกาตะวันออก

ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการวางโครงข่ายสายไฟเบอร์ออปติคใต้ทะเลความยาวกว่า 17000 กิโลเมตร และเงินทุนถึง 650 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศต่างๆ ในแอฟริการตะวันออกเช่น แทนซาเนีย เคนยา อูกานดา และสาธารณรัฐโมซัมบี ให้สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สู่ทวีป ยุโรป และเอเชีย โดยบริษัทของแอฟริกา firm Seacom ด้วยความหวังที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของแถบแอฟริกาตะวันออก

http://tech.slashdot.org/story/09/07/23/2130218/East-Africa-Gets-High-Speed-Internet-Access-Via-Undersea-Cable?from=rss