อิฐเลโก้? The Lego brick?

เกี่ยวกับทีม Platform21 http://www.platform21.nl/page/133/en

http://www.janvormann.com/dispatchworkshop-amsterdam/