ไปดูแพ็คเกจของกระทิงแดงเมืองนอกกัน

สุดยอดมาก

เขาว่าว่า นี่เป็นส่วนประกอบ 17 ชนิดในเครื่องดื่มโคลา นักออกแบบได้นำมาเป็นแพคเกจเพื่อให้เห็นภาพเห็นพจน์โดยการใช้วัตถุดิบจริงขับความเด่น และคุณค่าของเครื่องดื่มออกมา เป็นการกระตุ้นยอดขายไปอีกแบบ

แปลกดี

red-bull-ingredients-in-the-raw

http://www.psfk.com/2009/07/pic-red-bull-ingredients-in-the-raw.html