ไปดูแพ็คเกจของกระทิงแดงเมืองนอกกัน

แปลกดี

red-bull-ingredients-in-the-raw

http://www.psfk.com/2009/07/pic-red-bull-ingredients-in-the-raw.html