โอ่ย Manycam for mac ออกแล้ว

– สามารถกลับภาพในกล้องได้ (mirroring)

คู่มือการใช้กับโปรแกรมต่างๆ

ของฟรีดีๆ อย่างนี้ต้องสนับสนุนกันหน่อย :P

http://blog.manycam.com/?p=85