การย้ายโฮมไดเร็คทอรี่ใน Macosx

สำหรับท่านที่พิศมัยการแยก Home Directory (สำหรับผู้ใช้ยูนิกซ์) วันนี้! หอยทากขอนำเสนอ

การย้ายโฮมไดเร็คทอรี่ของท่าน ไปยังฮาร์ดดิสก์ลูกอื่น :

– มีประโยชน์ เมื่อท่านทำการลงเครื่องใหม่ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาย้ายข้อมูลทั้งหมดออกจากเครื่อง

– ค่าต่างๆ ของโปรแกรมของท่าน ยังคงอยู่หลังลงระบบปฏิบัติการใหม่

– เหมาะกับการใช้ในฮาร์ดดิสก์ internal หรือ ดิสก์จากการแบ่งพาร์ติชั่น เพราะแมคจะถามหาข้อมูลตลอด จึงไม่เหมาะสำหรับ ดิสก์ที่ถอดเข้าถอดออก และ/หรือ ไม่เสถียร

ในที่นี้จะขอนำเสนอวิธีของ เวอร์ชั่น 10.4 และ 10.5 ซึ่ง แตกต่างกัน

สำหรับ 10.4 เราจะทำผ่าน Netinfo Manager ซึ่งเป็นยูทิลิตี้ที่มีมาให้กับแมคโอเอสแล้ว อยู่ใน Application/Utilities/Netinfo Manager เป็นตัวจัดการกับข้อมูลผู้ใช้ของระบบอีกทางหนึ่ง

การทำจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ :

– จัดการข้อมูลก่อน : แบ่งพาร์ติชั่น หากยังไม่ได้ย้าย, ทำการโคลนข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ ด้วยการรันคำสั่งในเทอร์มินอล (/Application/Utilities/Terminal)

sudo ditto -rsrcFork -V /Users /Volumes/YourOtherPartition/Users

โดย YourOtherPartition = พาร์ติชั่นอื่นที่คุณสร้างใหม่ หรือ ฮาร์ดดิสก์ลูกอื่น (จะนำโฟลเดอร์ Users ไปไว้ในโฟลเดอร์ไหน หรืออะไรยังไงก็ได้)

จากตัวอย่างเป็นการโคลนไดเร็คทอรี่ผู้ใช้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีที่เราใช้เครื่องแมคเพียงคนเดียว จะเป็นการก๊อปปี้ ข้อมูลทั้งหมดของเราพร้อมด้วยค่าต่างๆ ของไฟล์ให้เหมือนอย่างต้นฉบับทุกประการ ไปยังที่ใหม่ แต่ถ้า มีผู้ใช้หลายคนใช้เครื่องแมคร่วมกับคุณ และคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อมูลของคุณไปยังพาร์ติชั่นใหม่ ให้ระบุไดเร็คทอรี่บ้านของคุณโดยตรง โดยเพิ่มชื่อไดเร็คทอรี่เข้าไปด้วย

sudo ditto -rsrcFork -V /Users/YourHomeDirectory* /Volumes/YourOtherPartition/Users/YourHomeDirectory*

– บอกระบบให้ย้ายไดเร็คทอรี่บ้านของคุณไปยังฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ :

ทีนี้ก็ถึงเวลาของ Netinfo Manager

เน็ตอินโฟเมเนเจอร์ เป็นเสมือนโปรแกรมเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้ และข้อมูลระบบหลายๆ อย่าง ในที่นี้เราจะใช้ในการบอกระบบในการเปลี่ยนแปลงไดเร็คทอรี่บ้านของเรา เรียกโปรแกรมขึ้นมา ในหน้าต่างซ้ายสุด ให้เลือกในส่วนของ Users จากนั้นเลือกชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ ในหน้าต่าง Property ด้านล่าง ให้หาใส่ส่วนของค่า home ซึ่งเป็นตัวกำหนดไดเร็คทอรี่บ้านของเรา จะเห็นว่าตอนนี้ค่าจะเป็นที่อยู่ไดเร็คทอรี่บ้านปัจจุบัน (มาตราฐานจะเป็น /Users/Username) ให้เปลี่ยนค่าตรงนี้ให้ตรงกับค่าตำแหน่งที่เราได้โคลนไฟล์ไดเร็คทอรี่บ้าน ของเราไป ต้องไม่ลืมที่จะใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของเราเข้าไปด้วยเพื่อให้ตรงกับข้อมูลที่ เราย้ายไปจริงๆ

จากนั้นทำการเก็บค่าแล้วล๊อคเอ้าท์ออกจากระบบและล๊อคอินใหม่อีกครั้ง ตอนนี้คุณควรจะอยู่ในไดเร็คทอรี่บ้านใหม่แล้ว

ให้ลองเช็คดูว่าระบบทำงานถูกต้องหรือเปล่าโดยเปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์ whereami ถ้าค่าตอบรับจากระบบตรงกับไดเร็คทอรี่บ้านใหม่ที่เราได้กำหนด ก็แสดงว่าระบบทำงานถูกต้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากคุณสามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ แต่สำหรับ 10.4 เท่าที่อ่านในเอกสารต่างประเทศ มีคำแนะนำให้ทำการ alias ที่อยู่ของไฟล์ใหม่ไปยังไฟล์เก่าด้วย เพราะเราเพียงแต่ปรับค่าในส่วนฐานของมูลของ Netinfo Manager เท่านั้น ค่าของระบบในส่วนอื่นๆ อาจไม่ได้อัพเดตตามไปด้วย โดย

เปิด Terminal ขึ้นมา แล้วพิมพ์

sudo rm -rf /User

แล้วใส่พาสเวิร์ด ถ้าไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดเอาไว้ตอนลงเครื่องให้กด Return อีกครั้ง จากนั้น ให้พิมพ์

sudo ln-s /Volumes/YourOtherPartition/Users /User

(เปลี่ยนค่าในส่วนสีแดงให้ตรงกับค่าที่คุณกำหนดใหม่)

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์

———————————–

สำหรับ 10.5 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ โดยทางแมคไม่มี Netinfo Manager มาให้แล้วใน 10.5 จึงต้องเปลี่ยนวิธีโดยหากว่าคุณยังไม่เคยย้ายข้อมูลมาก่อน ยังคงวิธีการย้ายข้อมูลเดิมเหมือนกับ 10.4 แต่จะเปลี่ยนวิธีในส่วนของการใช้ Netinfo Manager มาทำผ่านโปรแกรม dscl (Directory Services Command Line) แทนโดย

– เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์

” sudo su – ” เพื่อเรียกสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบขึ้นมา จากนั้นพิมพ์

dscl localhost

แล้วพิมพ์

cd /Local/Default/Users ในบางเครื่องที่ไม่ได้อัพเดตระบบค่าของไดเร็คทอรี่อาจต่างกันเป็น /Local/Users เฉยๆ

จากนั้นให้ลองพิมพ์คำสั่ง ls ดูจะพบรายชื่อผู้ใช้ในระบบ ถ้าต้องการดูข้อมูลผู้ใช้ เช่นชื่อผู้ใช้ของเราเองก็พิมพ์
cat yourusername

จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยพิมพ์

change someuser dsAttrTypeNative:home /Users/someuser /Volumes/path/to/new/home/someuser

โดยสีเขียวคือชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ (username) และสีแดงคือค่าตำแหน่งของไดเร็คทอรี่บ้านใหม่ตามที่คุณได้กำหนดไว้ในขั้นตอน การย้ายไฟล์.

จากนั้นพิมพ์ exit เพื่อออกจากโปรแกรม dscl แล้วลองล๊อคเอ้าท์ และล๊อคอินใหม่ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยวิธีีเดียวกันกับของระบบ 10.4 เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทำการลบข้อมูลเก่า และจัดกาลิ้งค์ข้อมูล ตามวิธีสุดท้ายของ 10.4 เช่นกัน

อ่าน เรียบเรียง และแปล จากเว็บต่างประเทศหลายๆ เว็บ ขออนุญาติสงวนสิทธิ์การนำไปใช้ตามลิขสิทธิ์ Creative Commons

[ad#Google Adsense]

Creative Commons License
Translation by etcpool.com is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.