The Dead of the HDD…

   ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บงานไว้ตั้งใจจะเอาข้อมูลลงเว็บ ในที่สุดก็เกิดพัง

เป็นอันทำให้ความตั้งใจที่จะเร่งข้อมูลใส่เว็บต้องมีอันลำเค็ญขึ้นเล็กน้อย เพราะต้องรวบรวมข้อมูล หรือขุดข้อมูลเก่าขึ้นมาใหม่ทั้งหมด T-T

เศร้าเลย..

แต่ก็ยังดีส่งเคลมแล้วได้ ขนาดใหญ่ขึ้น ขอให้เคลมแมคแล้วได้อย่างนี้ด้วยเถ๊อะ !!!
หากท่านเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ โปรดช่วยสนับสนุนเว็บไซต์ซักเล็กน้อย เพียงคลิกด้านล่างLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *