เขียนข้อความรอบภาพในเว็บเพจ

บางทีเราอยากจะจัดหน้าเว็บเพจของเราเหมือนในหนังสือ โดยเอาเท็กซ์ล้อมรอบกรอบภาพ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเพิ่ม Attribute ให้กับแท็ก IMG ใน HTML

เช่น จากสภาพแท็กปกติที่สร้างโดย Dreamweaver

<img src=”/images/home.png” width=”820″ height=”538″ />

ให้เพิ่ม Attribute ‘ align ‘  เข้าไปต่อท้าย เช่น

<img src=”/images/home.png” width=”820″ height=”538″ align=”left” />

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT

แล้วสามารถใส่ข้อความต่อจากแท็กภาพนั้นได้เลย ค่าของ Attribute สามารถกำหนดได้ จะให้ชิดขวา ชิดซ้าย หรือ จะกำหนดตำแหน่งเป็นอื่น ได้ตามมาตราฐานของ HTML และ CSS.

🙂