Daily Archives: 26/10/2017

“เฮโรอีน” จากยาที่หวังว่าจะมีประโยชน์กลายเป็นสารเสพติดตัวร้าย

ในสมัยก่อนมอร์ฟีนถูกใช้เป็นยาระงับปวดอย่างแพร่หลาย แต่มีปัญหาการเสพติดได้ง่าย จึงมีการพยายามหาอนุพันธ์ของมอร์ฟีนที่มีประสิทธิภาพ แต่ติดได้ยากขึ้น จนในปี 1874 Charles Romley Alder Wright ( คนเขียนหนังสือในรูป )นักเคมีชาวอังกฤษ ได้ทำการเติมหมู่ Acetyl 2 ตัวเข้าไปในโมเลกุลของมอร์ฟีน เกิดเป็นสาร diacetylmorphine ซึ่งมีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนสี่เท่าและออกฤทธิ์เร็วกว่า

Wright ยินดีกับสิ่งที่พบ เขาเชื่อสารนี้จะไม่ทำให้ติดยาเหมือนมอร์ฟีน และหวังว่าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในอนาคต แต่ผลงานของเขาขณะนั้นไม่มีใครสนใจ Continue reading