20 ปีผ่านไป เมื่อเทคโนโลยีถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว