อ.นัน บรรยายโซลาร์เซลล์ FMTV อโศก

   โซลาร์เซลล์เพื่อเน้นลดรายจ่ายได้พลังงานสะอาดในด้านการเกษตร ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรให้ประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีพลังงานฟรีจากธรรมชาติใช้พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการแปลงไฟจากระบบโซลาร์ใช้งานในพื้นที่ห่างไกลหรือที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ให้ชีวิตมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 
หากท่านเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ โปรดช่วยสนับสนุนเว็บไซต์ซักเล็กน้อย เพียงคลิกด้านล่างLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *