Daily Archives: 03/08/2012

ผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึง

พอดีมีโอกาสได้ไม่สบายแล้วไปพบแพทย์ที่คลีนิคแห่งหนึ่ง เจอหนังสือที่เห็นว่าเป็นเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐ ตอนแรกว่าจะขอติดมาซักเล่มแต่ปรากฎว่าที่คลินิคก็มีอยู่แค่เล่มเดียวเหมือนกัน เห็นว่ามีประโยชน์เลยต้องใช้กล้องมือถือถ่ายเก็บมาแบบด่วนๆ แล้วนำแปลงเป็น PDF อีกที ขออภัยในความไม่เรียบร้อย และหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้าง

Click to access half-veg-half-other.pdf

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพที่ดี

ขอบคุณสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เราต้องหันกลับมามองตัวเองตามความเป็นจริง

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย บางคนอาจได้สัมผัสโดยตรง บางคนอาจไม่ แต่มันคือความเป็นจริงที่มีอยู่จริงในสังคมและสารบบของไทย

ขอบคุณบล๊อกเฮีย
http://p-ach.com/?p=524