หมาสึนามิลอยอยู่บนหลังบ้านกลางทะเล 3 สัปดาห์ไม่ตาย