ฮุนได ใช้ไอแพด เป็นคู่มือการใช้งานรถ


น่าสนใจ……

http://osxdaily.com/2011/03/03/new-hyundai-commercial-advertises-ipad-as-the-cars-owner-manual/