ข้าวกลางวัน


หนมจีนคุณย่า ร้อนแสบ เหงื่อแตกไปตามๆ กัน

อาหารปักษ์ใต้คุณภาพ ราคากลางๆ กับรสชาติที่ไม่เป็นมิตรกับริดสีดวง…